30 aug. 2009

Lowlife

Med bloggar som bara är visuella bildflöden... blir urvalet extra tydligt. På Lowlife är skaparen dessutom helt anonym. Ändå utkristalliseras en röd tråd som jag älskar.