29 aug. 2009

Sam Winston

Arbetar ofta med metoden att bryta ner saker till deras minsta beståndsdelar och sedan arrangera om dem på nya sätt.