2 mars 2010

Bill Henson

Har i tre decennier förfinat och reducerat sitt uttryck till bilder som faktiskt skulle kunna vara ett koncentrat av hela jordens samlade bildskatter. Som med alla andra verkliga giganter är det svårt att beskriva det han gör utan att förminska det.