7 mars 2010

Pelican & Penguin

Pelican och Penguin gav i slutet av 60- och början av 70-talet ut en lång rad facklitterära böcker vars målgrupp måste varit människor i gränslandet av det autistiska spektrat. När ämnena var så här "cerebrala" blev formen lite därefter. En form som sålde löftet om futuristisk ybersmarthet och idén om vetenskapens absoluta rationalitet. Ett allvar som blivit ett skämt... tack och lov.