3 jan. 2007

Clare Smith

Att skala ner till det minsta möjliga är ibland renande. Istället för att se något klart förnimmar vi en plats som kanske finns inom oss. "Near infinity" heter Clares serie av horisontlinjer. Gränsen mellan himmel och jord kan ibland vara oskarp. Jag gillar havet på morgonen. När man håller på att vakna och befinner sig i ett slags gränsland mellan sömn och vakenhet.