25 jan. 2007

Steve Jobs

Jag kan inte tänka mig ett bättre företag på jorden än Apple. Jag vet heller ingen bättre vd än Steve Jobs. Hans entusiasm lyfter och smittar. Företaget skapar hela tiden bättre, snyggare och användarvänligare produkter. I jämförelse med sig själva. I jämförelse med något annat företag, överglänser Apple alla. Man behöver bara kolla en keynote för att fatta varför. Steve förkroppsligar allt som finns att veta om hur man driver och skapar världens bästa företag.