9 jan. 2007

Less common

Är en nättidning som är vad den säger. Mindre vanlig. Den utmanar ständigt mina sätt att inruta världen... vilket är skönt... då världen alltid är mer mångfacetterad än något rutnät.