26 jan. 2007

Peter Saville

En formgivare som är gammal i gemet. Har under åren gjort en stor mängd CD-omslag. Några av dem är riktigt bra.