13 feb. 2007

Deth P. Sun

Skapar bilder med återkommande karaktärer och symboler som är ett slags destillat av sagor, reklam och tecknade serier. Allt möts i en dov värld. Ett sömnlandskap.