8 feb. 2007

Treesweater

När hantverk och hemmaknåperi ger sig ut i det offentliga rummet (och på nätet) kan mycket kärlek uppstå. Om behovet av att smyga sig ut i skydd av nattens mörker kombineras med behovet att sticka... uppstår... streetknitting och trädtröjan.