24 feb. 2007

Peter Høeg

Att upprätta integriteten av sitt inre rum och spendera tid att nå djupare. Att genom närvaro få en större förståelse och därmed vidga sitt medvetande kan låta flummigt eller (om man förstår innebörden) ett näst intill omöjligt projekt. När jag ser att Peter inte bara säger så, utan att han dagligen lever det, blir jag stärkt. Det är möjligt. Om man bestämmer sig.