15 feb. 2007

Tetsuya Nagato

Nagatos bildspråk är undflyende och flyktigt. Oförutsägbart och svårt att greppa. När man tror att man är han på spåren öppnar sig ännu ett universum, och sedan ett till. Det är omöjligt att summera honom. Han är i ständig rörelse.