21 apr. 2010

Global deltagarkultur

Jag brukar ofta prata om drivkrafterna bakom spontan global deltagarkultur. De manifesterar sig nämligen hela tiden i nya skepnader. Dessa nya former är inspirerande att studera eftersom de i förlängningen handlar om självuttryck och arenor för människors inneboende lust att vara kreativa... tillsammans med andra som också är kreativa.