8 feb. 2009

David Hamilton

Är i sina bilder förälskad i det som är livets puls. Skönhet och sexualitet. Kalla det essensen - det som gör en vacker blomma, solnedgång eller ung människa så bedövande vacker. Förgängligheten.