2 feb. 2009

Feist

Hennes själ lyser genom lågmälda fraser och får de enklaste melodierna att lyfta. En lätthet som bara kommer ur frihet. Miljön där känslor rör sig oinskränkt.

Det är en vacker plats. Den platsen personifierar Feist för mig. Därför är hon en kompass eller ett helgon.

Tillståndet av öppenhet.