23 feb. 2009

Maskinen

Är alltid rätt. "ingen skatt till regering - tar det svart på parkeringen"