13 feb. 2009

Katy Heinlein

Gör abstrakta skulpturer av tyg, framförallt. Med suggestiva namn som tex "pornloop" anar man tolkningsmöjligheter, dubbeltydigheter, för att inte säga - humor.