8 feb. 2009

A Magazine

Den enda modetidningen som strävar mot kärnan av mode och konst, snarare än att bara återge dess yttre attribut. Ovanligt inspirerande på grund av detta unika perspektiv.