2 maj 2009

Ben Peterson

Gör bilder från ett slags post-apokalyptisk myteri. Det kan vara naturen som ställt allt vi konstruerat upp och ner. Det kan också vara något inom människan... som till slut brast och resulterade i att allt kastades om och byggdes upp på nytt. Man vet inte om bilderna föreställer installationer eller stilleben från platser där något omvälvande ägt rum.