6 maj 2009

Tim Walker

Att välja ut en eller ett par bilder som ska represtera "the body of work" av Tim Walker går helt enkelt inte. Hans portfolio är ett allomfattande universum av inspiration.