15 maj 2009

People in order

Lenka Clayton and James Price kortfilm är inspirerande på så många sätt. Inte bara för dess naturliga och varma utgångspunkt... utan kanske också för dess medverkande. Allt möjliggjort med en väldigt enkel och genial idé.