6 maj 2009

James Jean

Jag skrev om James för tre år sedan. Då arbetade han nästan uteslutande med uppdrag. Idag ägnar han tid till att utveckla sitt eget uttryck. Det han gör är kusligt vackert.