14 maj 2009

Hippy Shit

Kanske är det inte så mycket själva trycksaken, som idén bakom... och de talanger den samlar... som inspirerar mig. Förutom namnet då.