23 apr. 2007

Be the ape

Apan har just startat "en annonym kollektiv konsthändelse i den offentliga rummet". På bloggen "Be the ape" kan man läsa mer.