26 apr. 2007

Fruits magazine

När det kommer till kulturella uttryck är Japan en alltid blommande trädgård. Märkliga subkulturer av total hängivenhet och design som mest ska tillfredställa mentala, själsliga eller känslomässiga behov. Fruits är lite likt Headhunter. Alltså... de ställer sig frågan: Händer det något spännande där ute på gatan?