8 apr. 2007

O-tidskrift

Ord och tankar hänger ofta ihop med kropp och människa... men också med flera människor och samhällen. Därför är det viktigt att vi hela tiden formar språket. Slår sönder det, skrapar ihop det. Kanske också bygger en liten krumelur. Språket är en process. I dig. I mig... och mellan oss. En fantastisk process som kommer väldigt nära det som människor är och gör. Kalla det livet. Därför älskar jag O-tidskrift. Viktor! Du rockar.