5 apr. 2007

Drew Flaherty

Det är tredje gången jag skriver om Drew. Varje gång han uppdaterar sin portfolio kan man räkna med att det kommer något som flyttar fram positionerna eller sätter trender för världsledande illustration.