12 apr. 2007

MySpace

Man kan säga att MySpace är det nya svart, men då glömmer man att till och med Ingmar Bergman har en MySpace-sida. MySpace avlöser blogg i en kedja som går hela vägen tillbaka till microvågsugn och videobox. Det är brett. Det är folkligt. Det är Allsång på Skansen. Kortfattat. MySpace är det nya Lasse Berghagen.