3 apr. 2007

Map of science

Ett underbart projekt där åttahundratusen vetenskapliga avhandlingar sorterades efter vetenskapliga paradigm. Så skapades en översiktsbild av vetenskapen och hur den hänger ihop. Bilden av kollektiv mänsklig tankeverksamhet blev organiskt flödande, varierierad och vacker.