30 apr. 2008

Guillaume Reymond

Att översätta ett parti Tetris till ett nytt sammanhang ger något mer. Plötsligt ser och tänker man på saker som i det ursprungliga skicket var givet. Det är märkligt vad mycket vi tar för givet, som... när det tas ur sitt sammanhang... plötsligt blir synligt.