15 apr. 2008

Zoren Gold and Minori

Jag har skrivit om dem förr. Nu har de återigen uppdaterat sin portfolio. Vad som gör dem speciella är sättet på vilket de helt upplöst gränserna mellan de olika delarna i modefotografiprocessen. De hanterar den så ickelinjär som den kan vara. Flytande. Smink eller digital bearbetning, ljus eller retusch, analogt eller digitalt. Allt är lika viktigt och smälter samman till något särskilt. Något nytt. Att bilderna dessutom är bär spår av ett Japanskt sammanhang utmanar mina vardagliga tolkningsmönster.