21 apr. 2008

John Stoddart

Jag fick ett mail om genusperspektivet på Saker som inspirerar och tänkte genast på John Stoddart. Han är lite av en genusforskare... som undersöker våra föreställningar om genus... och dess realiteter.