16 apr. 2008

Rahel Hegnauer

Skapar underbara installationer och konstprojekt som handlar om hur vi organiserar oss som individer och grupper. Medvetet och omedvetet. För mig skapar verken tankar som kretsar kring civilistation.