29 apr. 2008

Natascha Sadr Haghighian

"Termen "typografi" har på senare år fått ett utvidgat användningsområde, och avser nu även formateringen av en text på datorskärm." står det på Wikipedia. Kanske är det nåt sånt Natascha tänkte på när hon hamrade in tusentals spikar i en vägg. Spikar som tillsammans bildar orden på bilden.