5 mars 2009

But does it float

Är något så fantastiskt som en associativ visuell bloggdialog mellan Folkert & Atley.