25 mars 2009

TED

TED har underrubriken "Idéer som är värda att sprida".... och så är det. Där finns också fantastiska föredrag som matar hjärnan med nya perspektiv och idéer.