27 mars 2009

Nigel Evan Dennis

Jag bloggade om Nigel när han började. Då kallade han sig Electrical Heat. Med tiden växte längtan av ett lite mer personligt uttryck. Så föddes ned.