24 mars 2009

Indien

Det mesta som västerlandet nu sakta vaknar upp till, forskar kring och hitta på egna benämningar på... har funnits och praktiserats i Indien i tusentals år. Ayurvedas mer holistiska ingång till hälsa och välbefinnande är ett exempel.