15 mars 2009

typo/graphic posters

En samling posters från några av världens främsta. Alex Trochut, Andre Beato och Andreas Markdalen bland andra.