27 maj 2012

Fenomenografi

Studien av mönstren ur fördjupning. Hur vi blir bättre på det vi övar på.