16 maj 2012

Livets dialektik

Hur saker hänger ihop med sina motsatser och skapar balans i en språklig förståelse av miljön där språket uppstår.