24 maj 2012

Synestesi

Hur sinnesintryck spiller över in i varandra och skapar hybrider av nya sensoriska fenomen. En bild blir en doft och ett ljud.