8 maj 2012

Omformuleringar

Konstruktioner kan aldrig vara lika flödande som medvetandet. Därför är omformuleringen ständigt nödvändig.