11 maj 2012

Tid

Tid och ljus är två fantastiska koncept eftersom de är så komplexa och samtidigt så enkla att relatera till. Något som öppnar för utforskandet av vår egen förståelse.