21 sep. 2005

Banksy

Grafittikonstnär som gör intressanta grejer. Han har kommit att bli en slags förebild för andra konstnärer som vill sprida sina alster till allmännheten. Det finns några svenska motsvarigheter. Specifikt för Banksy är att han inte gör traditionell grafitti, utan mer politisk konst, med tydliga anti-auktoritära budskap. Sinboy är Bukarest motsvarighet.