27 sep. 2005

Sånger från andra våningen

Roy Anderssons yttersta försök att summera Sverige i ett extremt stiliserat och nedkokat språk. Tematiken ur kortfilmen "Härlig är jorden" är här fördjupad och ytterst genomarbetad. I förarbetet till filmen hämtade Roy inspiration från klassiska målerier. Filmen är ett svenskt mästerverk. Den här filmen känns som huggen i granit.