10 sep. 2005

Bonsai

Jag tror själva drivkraften att hålla på med Bonsaiträd är lite samma som med att bygga en blogg. Ett projekt som löper över tid med små justeringar och tillägg. Ett personligt uttryck. En lågfrekvent glädje.

Det fantastiska med all form av hantering av växter är just detta. Att saker sker över lång tid.

I Sverige har vi faktiskt en motsvarighet. Hamlade lindar. Bönder har i århundraden beskurit sina lindar i det här landet. Skapat siluetter i landskapet. Nu bygger ju bonsai på några fler principer än att beskära förvisso... men ändå. Släktskapet finns ändå där. Mellan bloggare, svenska bönder och japaner som sysslar med bonsaiträd.