17 sep. 2005

Bon

Det svenska magasinet om modern kultur, mode, musik, film, konst, design, litteratur och politik. De har med andra ord ambitionen att samla intressanta och inspirerande fenomen, och vinkla sådant vi tagit för självklart på ett nytt sätt. Jag tycker de lyckas.

Bon är ett av få intressanta svenska magasin.